TÍNH TOÁN RAM DỐC 1 VẾ – EXCEL 76

Tính toán RAM DỐC 1 vế cần nhập những thông số nào? Cách tính toán và nội lực ra sao? Tìm hiểu ngay! Thông thường ramp dốc được mô hình bằng …

HỒ SƠ ĐỊA CHẤT – CẦN THƠ

Tiếp tục chia sẻ đến mọi người một báo cáo khảo sát địa chất nữa ở Q.NINH KIỀU, CẦN THƠ. Ai đang có dự án ở đây thì có thể tham …

PHÂN TÍCH VÀ TÍNH TOÁN MÓNG CỌC

Chia sẻ với mọi người tài liệu tham khảo, phục vụ cho chuyên ngành của chúng ta. PHÂN TÍCH VÀ TÍNH TOÁN MÓNG CỌCDownload: CLICK HERE Các bảng tính về kết cấu …

Excel3

TÍNH TOÁN CẦU THANG 1 VẾ

Tính toán cầu thang 1 vế có khác gì so với cầu thang 2 vế, 3 vế không? Giá trị moment Mmax cầu thang 1 vế ra sao? Tìm hiểu ngay! …

CÁC QUAN ĐIỂM VỀ NỀN_MÓNG

Chia sẻ với mọi người tài liệu tham khảo, phục vụ cho chuyên ngành của chúng ta. CÁC QUAN ĐIỂM VỀ NỀN_MÓNGDownload: CLICK HERE Các bảng tính về kết cấu BTCT …

SỰ LÀM VIỆC ĐỒNG THỜI CỦA MÓNG

Chia sẻ với mọi người tài liệu tham khảo, phục vụ cho chuyên ngành của chúng ta. SỰ LÀM VIỆC ĐỒNG THỜI CỦA MÓNGDownload: CLICK HERE Các bảng tính về kết cấu …