HỆ SỐ QUI ĐỔI SÀN RỖNG – EXCEL 81

Hệ số qui đổi Sàn rỗng theo vật liệu, khi mô hình trong Etabs theo phương pháp tương đương về vật liệu ra sao? Tìm hiểu ngay! ” Hoa đủ nắng …

MÓNG BĂNG CÓ BỐ TRÍ THÉP LỚP TRÊN CHO BẢN MÓNG?

Móng băng có bố trí thép lớp trên cho bản móng không? Cùng tìm hiểu quan điểm thiết kế móng băng, để tìm câu trả lời. Tìm hiểu ngay! “Ăn để …

TÍNH CHIỀU DÀI NỐI THÉP – THEO TCVN 5574:2018 – EXCEL 80

Tính chiều dài nối thép – theo TCVN 5574:2018 cần những thông số gì? Những điểm cần chú ý khi tính toán chiều dài nối thép? Tìm hiểu ngay! Trong cuộc …

Excel3

TÍNH TOÁN CẦU THANG 1 VẾ

Tính toán cầu thang 1 vế có khác gì so với cầu thang 2 vế, 3 vế không? Giá trị moment Mmax cầu thang 1 vế ra sao? Tìm hiểu ngay! …

CÁC QUAN ĐIỂM VỀ NỀN_MÓNG

Chia sẻ với mọi người tài liệu tham khảo, phục vụ cho chuyên ngành của chúng ta. CÁC QUAN ĐIỂM VỀ NỀN_MÓNGDownload: CLICK HERE Các bảng tính về kết cấu BTCT …

SỰ LÀM VIỆC ĐỒNG THỜI CỦA MÓNG

Chia sẻ với mọi người tài liệu tham khảo, phục vụ cho chuyên ngành của chúng ta. SỰ LÀM VIỆC ĐỒNG THỜI CỦA MÓNGDownload: CLICK HERE Các bảng tính về kết cấu …