TÍNH SỨC CHỊU TẢI CỌC THEO VẬT LIỆU – TCVN 10304:2014 – EXCEL 51

Tính sức chịu tải cọc theo vật liệu theo TCVN 10304:2014 ra sao, có phức tạp không? Ngoài ra, còn có cách nào để tính tương tự? Tìm hiểu ngay! Điều …

CẤU KIỆN BTCT TRONG MÔI TRƯỜNG ẨM NÊN CHỌN CẤP CHỐNG THẤM LÀ BAO NHIÊU?

Cấu kiện BTCT trong môi trường ẩm nên chọn cấp chống thấm là bao nhiêu? Điều này có ảnh hưởng gì đến tiết diện cấu kiện hay không? Tìm hiểu ngay! …

TÍNH TOÁN THÀNH PHẦN TĨNH CỦA TẢI TRỌNG GIÓ THEO TCVN 2737-1995 – EXCEL 50

Tính toán thành phần tĩnh của tải trọng gió theo TCVN 2737-1995 cần lưu ý gì? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến chi phí cho dự án. Tìm hiểu ngay! …

Làm việc trong bất kỳ lĩnh vực nào thì cần có 01 kho dữ tiệu để giúp chúng ta tra cứu, tham khảo để có thể giải quyết công việc nhanh và hiệu quả hơn mà không tốn nhiều thời gian tìm kiếm, lục lọi trên mạng quá nhiều.
Mình cũng đã trải qua một giai đoạn làm và tìm kiếm các tài liệu liên quan đến lĩnh vực thiết kế xây dựng. Nay upload những file này lên cho mọi người cùng tham khảo nhé.
Nếu còn những vấn đề gì hay mà các bạn cần có thể gửi để đóng góp cho mọi người cùng nhau đi lên nhé.

TỔNG HỢP TÀI LIỆU

1. VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ MÓNG

Link download file:
https://drive.google.com/file/d/1cz0qFe9QrEtQHjPB-UMGV7ExeUQ2CUL7/view?usp=sharing

2. TÍNH TOÁN MÓNG NÔNG

Link download file:
https://drive.google.com/file/d/1Tz_Xv5tQz6g9wDGjgXS-piL8J67h3odd/view?usp=sharing

TỔNG HỢP TÀI LIỆU

3. XÁC ĐỊNH MODULE ĐÀN HỒI E

Link download file:
https://drive.google.com/file/d/1Luulaml3EHspeaYxKbHsYcSBI9bTEIAD/view?usp=sharing

TỔNG HỢP TÀI LIỆU

4. GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU

Link download file:
https://drive.google.com/file/d/1-QCMxZ8wIEaqyeCLyR1F_blZNUA0doPR/view?usp=sharing

5. CƠ HỌC ĐÁ

Link download file:

https://drive.google.com/file/d/1m0N8ypcZOlj9xAYQgr3YSbULdMn6kS5U/view?usp=sharing

6. CƠ HỌC ĐẤT – TẬP 1

Link download file:

https://drive.google.com/file/d/1qnmZP8PUGgifZU8O8sAmviMoMIHS_MWm/view?usp=sharing

7. CƠ HỌC ĐẤT – TẬP 1

Link download file:

https://drive.google.com/file/d/1BBI-85yjk2LNfxc6H8gJ65WcOhjX9nZ_/view?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.